Prodej stavební chemie

prodej-staveni-chemie-01-th.jpg

Nabízíme k prodeji produkty Stachemy který umožňuje vyrábět betony vysokých pevnostních značek při relativně nízké spotřebě cementu. Pokud se jeho ztekucující účinek využije ke snížení množství záměsové vody, zásadním způsobem zvýší počáteční i konečné pevnosti, hutnost a hydroizolační vlastnosti betonu. Usnadňuje čerpatelnost betonové směsi, která si uchovává i při tekuté konzistenci soudržnost bez segregace kameniva a odlučování vody, prodlužuje zpracovatelnost. Nezvyšuje obsah vzduchu ve směsi, neovlivňuje provzdušnění dosažené vhodnou provzdušňovací přísadou použitou pro zvýšení mrazuvzdornosti a odolnosti betonu vůči chemickým rozmrazovacím látkám a klimatickým vlivům.

Stavební chemie

 • Superplastifikátory na bázi polykarboxylátů (hyperplastifikátory)
 • Superplastifikátory
 • Plastifikátory
 • Přísady pro vibrolisované výrobky
 • Provzdušňovací přísady
 • Superplastifikátor pro betonování za mrazu
 • Urychlovače tuhnutí a tvrdnutí pro stříkané betony
 • Superplastifikátory pro stříkané betony
 • Urychlovače tuhnutí a tvrdnutí betonu
 • Zpomalující přísady
 • Odformovací prostředky
 • Prostředek pro ošetření povrchu betonu
 • Směsi pro opravy betonu
 • Expanzní maltovina pro zálivky
 • Prostředek pro čištění betonu
 • Hydrofobizační prostředky
 • Vlákna pro modifikované malty a betony
 • Prášková příměs do betonových směsí
 • Stabilizátory betonových směs
 • Přísady do malt
prodej-staveni-chemie-02-th.jpg

Chemické přípravky

 • Lignofix - ochrana dřeva
 • Laguna - bazénová chemie
 • Protiplísňové přípravky
 • Protipožární nátěry
 • Anti-graffti program
 • Přípravky proti hmyzu
 • Veterinární přípravky
 • Výroba na zakázku
STACHEMA Kolín je jediným tuzemským výrobcem a dodavatelem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt.

Připravky pro povrchovou úpravy materiálů

 • Fasádní barvy
 • Vnitřní barvy
 • Zateplovací systémy
 • Nátěry betonových podlah
 • Omítky a stěrky
 • Penetrace

PZ Trading s.r.o.nabízí: