Stavební chemie Stachema

stachema-prodej-02-th.jpg

Společnost Stachema Kolín, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 v Kolíně a dodnes je jediným tuzemským výrobcem a dodavatelem kompletního sortimentu stavební chemie a přísad do betonů a malt. V souladu se strategickými záměry byly v roce 2006 zakoupeny podíly společnosti Qualichem, spol. s r.o. se širokým výrobním portfoliem ochranných přípravků a dalších speciálních produktů užitkové chemie.

Struktura výroby chemických přípravků

 • Divize Stavební chemie
 • Divize Speciální malty
 • Divize Chemické přípravky
 • Divize Povrchové úpravy
 • Divize Servis

Certifikace a ISO

stachema-prodej-03-th.jpg

Společnost Stachema Kolín, spol. s r.o. již v roce 1998 splnila podmínky pro udělení certifikátu shody systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001. Po splnění norem Evropské unie z oboru stavební chemie a certifikace výrobků na trhu EU jsme v roce 2004 získali osvědčení – evropský certifikát pro skupiny výrobků ze sortimentu stavební chemie a přísad podléhající splnění požadavků ČSN EN 934-2 a ČSN EN 934-6. Zkušební laboratoř naší společnosti získala v roce 2004 Osvědčení o akreditaci č. 1433 potvrzující splnění akreditačních kritérií dle dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Penetrační nátěry

Nově nabízíme penetrační nátěry Sanapen (akrylátová penetrace) a Sanapen Extra (hloubková penetrace) pro úpravu podkladů před následnou aplikací dalších vrstev. Penetrace Sanapen spolehlivě zpevní a sníží nasákavost problematických podkladů a výrazně zvyšují přídržnost k podkladu.

Produkty Stachemy v našem sortimentu

Stavební chemie
 • Anti-graffiti program
 • Bazénové příslušenství
 • Lignofix - ochrana dřeva
 • Přípravky proti hmyzu
 • Přípravky proti plísním, dezinfekce, nemrznoucí kapalina, PENETRACE
 • Protipožární nátěry
 • Veterinární přípravky
 • Bazénová chemie
 • Čistič krbových skel
Chemické přípravky
 • Superplastifikátory na bázi polykarboxylátů (hyperplastifikátory)
 • Superplastifikátory
 • Plastifikátory
 • Přísady pro vibrolisované výrobky
 • Provzdušňovací přísady
 • Superplastifikátor pro betonování za mrazu
 • Urychlovače tuhnutí a tvrdnutí pro stříkané betony
 • Superplastifikátory pro stříkané betony
 • Urychlovače tuhnutí a tvrdnutí betonu
 • Zpomalující přísady
 • Odformovací prostředky
 • Prostředek pro ošetření povrchu betonu
 • Směsi pro opravy betonu
 • Expanzní maltovina pro zálivky
 • Prostředek pro čištění betonu
 • Hydrofobizační prostředky
 • Vlákna pro modifikované malty a betony
 • Prášková příměs do betonových směsí
 • Stabilizátory betonových směsí
 • Přísady do malt
Povrchové úpravy
 • Fasádní barvy disperzní
 • Fasádní barvy minerální a silikonové
 • Nátěry betonových podlah
 • Nátěry na dřevo a kov
 • Omítkoviny
 • Penetrace a pomocné nátěry
 • Lepidla pro zateplovací systémy
 • Vnitřní barvy disperzní
 • Pomocné nátěry

PZ Trading s.r.o.nabízí: