THERMOWOOD - odolné dřevo

thermowood_prodej-02-th.jpg

Tepelným zpracováním (v teplotním rozmezí 160 až 215°C ) dochází ke změně vlastností dřeva. Tento proces zahrnuje zahřátí dřeva na teploty přesahující jeho teplotu samovolného vznícení pomocí vodní páry, která má ochrannou funkci. Výrobní proces thermowood může být použit pro úpravu vlastností dřeva na základě potřeb předpokládaného účelu použití. Odlišné teploty, odlišná doba zpracování a odlišné techniky sušení propůjčují thermowoodu požadované vlastnosti. Tyto jsou vylepšeny pokud jde o rozměrovou a tvarovou stálost, tepelnou izolaci, odolnost proti hnilobě a flexibilitu thermowoodu při úpravě do různých tvarů a forem.

Jak vzniká thermowood

<thermowood_prodej-03-th.jpg

Celý proces zpracování dřeva – od sušení po konečné zvlhčení – byl integrován tak, aby tvořil jeden flexibilní a souvislý řetězec událostí. Výrobní proces zahrnuje šest tunelů, kterými dřevo prochází. V prvních třech tunelech se řezivo suší a připravuje pro vlastní fázi tepelného zpracování, která je uskutečňována ve čtvrtém thermowood-01tunelu. Poslední dva tunely slouží ke chlazení, zvlhčování, provzdušnění a konečnou normalizaci zpracovaného dřeva. Normalizace po zpracování pokračuje v teplých zastřešených prostorách pod tlakem po dobu 24 až 48 hodin před provedením dodatečných úprav. Kromě chemických změn, ke kterým ve dřevu dochází během zpracování, se výrazně snižuje schopnost smršťování a roztahování dřeva z důvodu změny obsahu vlhkosti – výsledná hodnota vlhkosti po thermoúpravě dosáhne asi 4-5%. Tím se zásadně zlepšuje rozměrová stálost dřeva po tepelném zpracování. Po rozkladu hemicelulózy (řetězců cukru) thermowood neobsahuje dostatečné množství výživných látek pro podporu růstu hub způsobujících hnilobu. Schopnost thermowoodu absorbovat vodu je výrazně omezena ( thermowood je hygroskopický) jeho odolnost proti hnilobě se zvyšuje, aniž by byly v průběhu procesu použity škodlivé chemické přísady. Thermowood je tedy je tedy naprosto čistým ekologickým výrobkem. Dále je při procesu výroby snížena tepelná vodivost thermowood oproti neupravenému dřevu, takže se thermowood stává lepším zateplovacím prvkem, nežli klasický dřevěný obklad.

Produkty Velux v našem sortimentu

KLASIFIKACE TEPELNÝCH ÚPRAV
thermowood-01.gif

Během tepelné úpravy thermowood ztratí pryskyřici. Teplotní rozměry dřeva jsou redukovány a tím se thermowood stává ideálním pro použití v saunách jako komponent laviček, podlah a stěnových panelů. Povrch materiálu není pro kůži horký. Během zpracovávání získá ošetřované dřevo rovnoměrné hnědé zabarvení. Intenzitu barvy lze ovlivnit aplikací různých teplot zpracování. Tmavnutí různých druhů dřeva je dáno jejich přirozenými vlastnostmi. Nákladné dřevo z ohrožených tropických lesů lze nyní nahradit thermowoodem vyrobeným na základě ekologického výrobního postupu z běžně dostupného řeziva.

Ve Finsku se uplatňuje společná klasifikace členských podniků finské asociace Thermowood, která zahrnuje dvě hlavní kategorie nazvané Thermo-S („Stabilita“) a Thermo-D („Odolnost“). Podle těchto kategorií jsou v rámci výroby společnosti Lunawood Oy označeny produkty LunaThermo-S a LunaThermo-D. Dřevo označené LunaThermo-S spadá v rámci odolnosti proti hnilobě do kategorie 3, definované v normě EN 113. Dřevo označené LunaThermo-D patří do kategorie 2, což znamená dobrou odolnost proti hnilobě.

Praktické využití profilů thermowood - obkladové profily

VNĚJŠÍ OBKLADOVÉ PROFILY

thermowood-02.gif

Ve výrobním programu firmy LunaWood mají velmi důležitou pozici profily thermowood pro vnější úpravu fasád a dalších stavebních prvků. Jedná se o obkladové materiály vysokého kvalitativního i estetického standardu a dlouhé životnosti bez nutnosti další údržby v průběhu užívání, tepelná úprava Thermo-D. Mezi klasické palubky napojované perem a drážkou patří profily UTV a UTS. Zvláštní oddíl ve výrobním programu tvoří palubky na polodrážku, jedná se o profily UYK a UYL. Speciální místo v nabídce vnějších obkladových profilů mají profily Solar Shade Slath (SSS), které byly vyvinuty pro zastiňovací (žaluziové) systémy. Oproti předchozím druhům je jejich použití daleko všestrannější. Jejich výhodou je oboustranná pohledovost (použití v prostoru). Vnější obkladové profily thermowood jsou určeny k použití pro všechny druhy staveb od rodinných domů po výškové stavby díky jejich univerzálnosti.

INTERIÉROVÉ OBKLADOVÉ PROFILY

Vnitřní obkladové profily thermowood jsou profily na pero a drážku, které mohou být použity pro jakékoliv druhy obkladů stěn a stropů všech interiérových ploch. Svým zbarvením dodává interiérům důstojný vzhled vysoké estetické hodnoty. Interiérové produkty jsou prováděny v tepelné úpravě Thermo-S ve dvou odstínech (světlý a tmavý). Povrchová úprava je buďto hoblovaná, nebo kartáčovaná (rustic). Interiérové palubky htermowood jsou vyráběny v provedení STP, STS a STV. Zvláštní postavení mezi interiérovými profily má Lunapanel, který se vyrábí drážkovaný, nebo hladce hoblovaný. Použití v interiéru je všestranné, zvláště doporučovaný je htermowood pro saunové obklady vzhledem k jeho vlastnostem, které získal tepelnou úpravou (snížená nasákavost, redukce teplotních poměrů, odstranění pryskyřice vlivem vysoké teploty)

Praktické využití profilů thermowood - Decking
thermowood-05.gif

V současné době je má velkou oblibu použití thermowoodu pro pochůzí vrstvy balkonů, teras, zahradních chodníčků a přechodových lávek. Vzhledem ke svým vlastnostem, získaným tepelnou úpravou jsou k tomuto účelu velmi vhodné terasové profily thermowood, tepelně upravené ve třídě Thermo-D. Terasové profily jsou thermowood-05rozděleny do dvou skupin, které se liší způsobem uchycení k podkladu.

Uchycení terasových profilů thermowood vruty:

K montáži terasových profilů vruty doporučujeme použití nerezových vrutů, které nezpůsobí znečištění materiálu oxydátem. Tímto způsobem se provádí montáž profilů SHP, LunaDeck 1, LunaDeck 2 a AntiSlip. Profil AntiSlip je dodáván ve dvou provedeních a to se zadní stranou hladkou a se zadní stranou rýhovanou (toto provedení doporučujeme především u šíře 140 mm).

Uchycení terasových profilů thermowood T-klipy:

Pro zlepšení výsledného vzhledu terasy byl vyvinut speciální T-klip, který umožňuje provádět montáž bez nutnosti nežádoucí perforace deckingu a tím možnosti vnikání vlhkosti do materiálu terasy. Montáž pomocí T-klipů umožňují oboustranné podélné drážky, jimiž jsou opatřeny terasové profily, určené k tomuto typu montáže. Jsou to především profily LunaDeck 2 s bočními úchyty, AntiSlip zadní strana hladká s bočními úchyty a SHP s bočními úchyty.

Praktické využití profilů thermowood - podlahové profily

INTERIÉROVÉ PODLAHOVÉ PROFILY

thermowood-06.gif

Interiérové podlahové profily thermowood tvoří velmi specifickou skupinu vysoce kvalitativně a esteticky hodnotných materiálů pro svůj efektivní vzhled a univerzální použití ve všech druzích interiérů. Materiál pro tyto účely je tepelně upraven ve třídě Thermo-S. V nabídce se nachází typ HLL (jedná se o klasickou podlahovou palubku pero-drážka) ve dvojím provedení a to pero-drážka dvojstranně a čtyřstranně (čtyřstranná pero-drážka – materiál můžeme napojovat ve všech směrech zaručeným pero-drážkovým spojem). Rovněž mezi použitým materiálem pro výrobu podlahových profilů thermowood se nenachází pouze klasická borovice, ale také bříza. Borovice je výraznější jednak lehce tmavším odstínem a především kresbou dřeva se zřetelnými větvovými suky. Naopak bříza je světlejší s méně výraznou kresbou a je téměř bez suků.Interiérové dřevěné podlahy jsou příjemné jak svým vzhledem, tak příjemným teplým dojmem. Rovněž je možná (a velmi doporučovaná) instalace profilů thermowood na podlahové vytápění, kde je dosahováno poměrně dobrých výsledků při sledování hospodárnosti jeho provozu.

SAUNOVÝ NÁBYTEK

thermowood-04.gif

Pro vybavení saun nábytkem je možno nalézt ve výrobním programu thermowood materiál SHP. Jedná se o tříděné profily, upravené tepelně ve třídě Thermo – S, které jsou určené pro výrobu saunových lavic a nábytku. Tyto profily nepřejímají teplo z okolí a při jejich používání není nutno se obávat jejich přehřátí, které způsobuje nepříjemné pocity při kontaktu s nimi. Rovněž nedochází vlivem tepla k uvolňování pryskyřice, která již byla odstraněna vlivem tepelné úpravy. Profily thermowood se působením tepla nedeformují vzhledem k získané lepší stabilitě vlivem změn, probíhajících v materiálu při tepelné úpravě.

HRANOLY A PODPĚRY

thermowood-03.gif

Za účelem zhotovení nosných konstrukcí, podkladních roštů a laťování pod profily LunaWood doporučujeme používat rovněž materiál thermowood vzhledem k jeho totožné životnosti tak, aby bylo docíleno použití jednoho druhu materiálu pro celý systém. V nabídce profilů je naleznete pod označením SHP. Tyto profily thermowood jsou tepelně upraveny ve třídě Thermo – D. Vyznačují se dobrou konstrukční tuhostí a vzhledem k velkému výběru rozměrů je vždy možné potřebný profil v nabídce nalézt. Pro náročnější aplikace doporučujeme pro bezproblémové použití vypracování statického výpočtu pro danou konstrukci.

PZ Trading s.r.o.nabízí: