Stavba a rekonstrukce střechy

stavba-strechy-01-th.jpg

Střecha je součástí celého estetického ztvárnění stavby a svým tvarem i barvou dokresluje pohled na hotový objekt. Její hlavní funkcí je ale ochrana stavby proti povětrnostním vlivům. Proto je velmi důležité, aby byl střešní plášť proveden správně ve všech detailech. Právě perfektní provedení detailů je kromě kvalitní střešní krytiny předpokladem dlouhé životnosti a vysoké spolehlivosti střešního pláště.

Výběr střechy

Vhodná volba střechy záleží především na prostředí kde stavíme. Území, jež zastavujeme, může být pod památkářskou nebo urbanistickou mocí, která nám určí přesný typ ukončení stavby, včetně její krytiny a barvy. Výběr je také omezen nadmořskou výškou. Stavba ploché střechy v horských oblastech se neprovádí (velké zatížení konstrukce v zimě od sněhu).

Šikmé střechy

stavba-strechy-02-th.jpg

Sklon šikmých střech je 5 – 45°. Konstrukce se provádí s jedním (pultová) nebo s více sklony (sedlová, mansardová). Celá soustava se skládá z krovu (nosná konstrukce ze dřeva, betonu, oceli) a krytiny (pálená, betonová, plechová), která se největší měrou podílí na odolnosti vůči povětrnostním vlivům. Šikmé střechy mají své nevýhody. Hlavními nevýhodami je vyšší cena realizace (drahé krytiny) a minimální požární odolnost. Znevýhodňující je i provádění, při kterém musíme dbát na pečlivé vyplnění mezer tepelnou izolací mezi krokvemi (při nekvalitním provedení hrozí vznik tepelných mostů) a provedení kvalitní parozábrany (špatné provedení může vést k usazení plísní a dřevokazných hub).

Největší výhodou realizací šikmých střech je vytvoření podkrovního prostoru, který se v nynější době používá k obývání (výroba zařizovacích předmětů na míru, jsme omezeni sklonem střešní roviny). Výhodou je také vynikající odolnost povětrnostním vlivům (déšť snadno odtéká, sníh se neudrží apod.). Sklon střechy nevyžaduje nároky na propustnost krytiny, která ovlivňuje potřebu minimální údržby a delší životnost než u plochých střech.

Ploché střechy

stavba-strechy-03-th.jpg

Střešní konstrukce bez krovu se nazývají ploché střechy, které mají sklon 0 – 5°. Nosné prvky se používají dřevěné, ocelové nebo betonové příhradoviny nebo speciální skládané systémy (u dvouplášťových střech). Výhodou těchto realizací je lepší požární odolnost (použití nehořlavých materiálů) a rychlá montáž konstrukce (není tolik fyzicky náročná). Při vhodné skladbě (únosné) se používají ploché střechy jako „zelené střechy“ (velký vliv na ovzduší, snižování CO2, zavádí zeleň do zástavby).

Stále častěji se využívají jako pochůzí střechy (zřizování teras a zahrad). Při navrhování jsme velice limitováni výběrem vhodné krytiny. Musí se zvolit materiál, který bude odolávat velkým teplotním rozdílům (v létě se teplota ve dne pohybuje okolo 100°C a v zimě kolem –30°C). Realizace střechy si vyžaduje pečlivé provádění, protože i sebemenší chyby v provedení, např. v hydroizolaci, může vést k zatékání do interiérů, jejichž oprava si vyžaduje rekonstrukce. Vlastník nesmí plochou střechu zanedbávat, protože taková střecha rychleji stárne a neplní svůj hlaví účel.

Materiály pro stavbu střech

Dřevo a krovy

Krovy dělíme buď podle použitého materiálu (dřevěné, kovové, kombinované) nebo podle způsobu podepření krokví. V moderní architektuře se setkáváme s krovy z oceli a někdy též železobetonu; tradičně se však jedná o dřevěnou tesařskou konstrukci. V různých historických dobách a geografických oblastech se vyvinuly rozmanité soustavy krovů. V českém prostředí je nejrozšířenější soustava vaznicová. V dřívějších dobách se hojně používaly krovy hambalkové a věšadlové, dnes se je domech s malým rozpětím střech (do 6 metrů) nejčastější zjednodušený krov krokvový. Známá je též soustava vlašská, používaná na nízkých střechách. Na střechách štíhlých, například věžích, se používá soustava věžová.

Požadavky na krov

Provedení krovu závisí na především na velikosti stavby, rozpětí, sklonu a tvaru střechy, účelu využití budovy a prostředí. Krov zatěžuje podpůrnou konstrukci ve svislém směru. Šikmé tlaky se proto zachycují prostřednictvím vodorovných příčných prvků (vazných trámů, kleštin a táhel). Střešní konstrukce musí být dostatečně tuhá v podélném i příčném směru; tomuto účelu slouží zavětrování. Při stavbě krovu je třeba vzít v úvahu využití půdního prostoru (podkroví). V současné době je obvyklé obytné využívání podkroví, takže krov se konstruuje tak, aby umožňoval bezproblémový pohyb v podkroví. V současnosti používané krovy jsou proto jednodušší než krovy starší, u nichž bývá běžné, že půda je částečně neprůchozí.

Oprava střechy

Než na střeše vyměníme původní krytinu za jinou, musíme si spočítat, jestli ji konstrukce střechy unese. I když má dům při rekonstrukci střechy krovy v pořádku, přesto vyměníme všechny latě. Každé dřevo, které na stavbu nebo rekonstrukci střechy použijeme, musí být chemicky ošetřeno. Jinak hrozí, že do konstrukce zavlečeme škůdce nebo choroby a všechno se pak zbytečně prodraží. Špatná dřevěná konstrukce může podstatně snížit trvanlivost šikmé střechy. Proto bychom se měli přesvědčit, zda do krovů nezatéká, zda není poškozená krytina a jestli dobře funguje odvětrávání půdy. Konstrukci také mohou poškodit trvale vlhké stropní trámy a napadení dřevokaznými houbami nebo hmyzem.

Tašky pálené a betonové

Betonové tašky mají podobné vlastnosti jako pálené, to znamená dlouhou životnost, snadnou montáž a nutnost pevné konstrukce krovu. Některé typy jsou však těžší než pálené tašky. Mohou se také podobat tvarem a barvou. Moderní betonové tašky mají povrch, který odolává agresivním chemickým látkám obsaženým ve vzduchu a v dešti a který rovněž zabraňuje tvorbě mechů. Doporučují se však pro sklon střechy od 22° výše. Jde o recyklovatelnou hmotu.

  • Pálené tašky jsou vhodné prakticky pro všechny šikmé střechy (optimální 10 až 30°)
  • Vyrábějí se v mnoha tvarech a v různých barvách
  • Snadno se pokládají
  • Vliv venkovních podmínek jim neškodí, mají tudíž dlouhou životnost.
  • Vyžadují však pevnou konstrukci krovu, protože jsou těžké
Vláknocementové desky

Krytina dříve zvaná eternit se dnes vyrábí moderní technologií, takže už není zdraví škodlivá. Desky jsou trvanlivé a velmi lehké. Tuto jejich vlastnost můžeme využít zejména při rekonstrukci domu, při které nemusíme zpevňovat krov. Jde o ekologicky šetrný materiál.

Plechové střechy

V minulosti se dělaly z rovného nebo vlnitého pozinkovaného plechu, který se většinou musel natřít barvou, aby se prodloužila jeho životnost. Moderní plechové krytiny jsou však už vyrobené tak, aby odolaly všem povětrnostním vlivům, aniž bychom je museli po položení nějak upravovat. Ocelové jádro je oboustranně pozinkované a opatřené plastovou antikorozní vrstvou anebo akrylátovou základní barvou.

  • pozinkované plechy
  • vícevrtstvá ocel
  • měděné plechy
  • ocel trapézová
  • upravené hliníkové plechy (např. alukryt).

PZ Trading s.r.o.nabízí: